Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Cổng dịch vụ công bộ y tế - đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

 

Cong

Địa chỉ viện y tế công cộng tp. HCM.

Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Mat-Truoc

 

Hàng nhập các bạn nộp hồ hơ tại cửa 7-8, hoặc 9 làm thủ tục đăng ký thông tin, và có làm nhanh hay không.

7-8

 

Phiếu theo dõi và phiếu đăng ký làm nhanh.

phieu-dk phieu-dk-lam-nhanh

 

Đóng tiền ở quầy 10, nhận lại số đăng ký ở quầy 9 để chờ nhận chứng thư sau đó nhen các bạn.

Thu-Ngan

 

Các cửa khác dành cho cho tư vấn nhận mẫu.

Cua-1-6

 

Sau đây là chi tiết bộ hồ sơ đăng ký:

+Giấy đăng ký và danh mục kiểm nghiệm (3 bản):

GIayDK

 

--

DM-HH-dinh-kem

 

Các chứng từ khác:

 +Health Certificate (1 bản chính). 

 +Tự công bố (1 bản sao y).

 +Hóa đơn thương mại (1 bản sao y).

 +Phiếu đóng gói (1 bản sao y).

 +Vận đơn (1 bản sao y).

 +Hợp đồng (1 bản sao y).

 +Tờ khai (1 bản sao y).

Tác giả bài viết: Từ Huỳnh Anh

Xin chia sẻ đến với các bạn, nếu có thắc mắc hoặc tư vấn cứ gọi ngay cho Tường Hoa nhé hoặc liên hệ mình Huỳnh Anh: 0968765196. Cám ơn cá bạn đã xem.


Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng