INCOTERM 2020

INCOTERM 2020

Incoterms (INternational COmmercial TERMS) là một bộ quy tắc thương mại / thương mại được thiết lập bởi tổ chức International Chamber of Commerce (viết tắt ICC) được sử dụng trong các hợp đồng mua bán quốc tế. Incoterms không phải là quy tắc bắt buộc – để nhận được hiệu lực pháp lý, Incoterm phải được các bên kết hợp một cách rõ ràng vào hợp đồng của họ. Dưới đây là nội dung mô tả mô tả các tính năng cơ bản của Incoterms được sử dụng cho tất cả các phương thức vận chuyển, cũng như các điều kiện chỉ được sử dụng cho giao thông đường biển và đường thủy nội địa.

Cách thể hiện :

“[Điều kiện Incoterm], [Tên cảng/địa chỉ …] Incoterms [2010/2020…]”.

Ví dụ :

CIF, Ningbo, Incoterms 2010

DAP, No 123, Nguyen Thai Hoc Street, Binh Duong, Vietnam, Incoterms 2020

Nhóm F : (Free)FOB, FCA, FAS

Bạn có thể nhớ F là Free có nghĩa là người bán sẽ “miễn trách nhiệm” từ cảng bốc hàng đến cảng dỡ hàng. Tuy nhiên việc chia thành 3 nhóm trong nhóm F dựa trên cơ sở trách nhiệm khác nhau:

FCA (Free Carrier): Giao hàng cho người chuyên chở

 

  • Người bán : có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu, vận chuyển đến nơi giao và đóng hàng vào phương tiện của người mua sắp xếp (tàu biển, xe lửa, xe tải…) . Người bán phải làm thủ tục hải quan.
  • Người mua : chịu trách nhiệm tìm nhà vận tải (hãng tàu, nhà xe, xe lửa..) để đưa hàng về, chịu cước phí.
  • Rủi ro chuyển giao : từ người bán qua người mua khi hàng được chất lên phương tiện vận chuyển của người mua.
  • Bảo hiểm : không bắt buộc.
  • Lưu ý : trong phiên bản Incoterm 2020, một vài điểm mới được thêm vào, chẳng hạn trên hợp đồng mua bán, có thể ghi thêm điều khoản người mua phải yêu cầu nhà vận tải được thuê (hãng tàu, nhà xe…) phát hành vận đơn (Bill of lading) cho người bán với ghi chú “on-board”, do nếu hai bên sử dụng phương thức thanh toán L/C(Letter of Credit) thì phải trình vận đơn on-board cho ngân hàng mới được chấp nhận và trả tiền cho người bán.

         FAS (Free alongside) Giao hàng dọc mạn tàu:

 

-Người bán : vận chuyển hàng tới nơi dọc mạn tàu chỉ định bởi người mua. Người bán phải làm thủ tục xuất khẩu.

- Người mua : tìm hãng tàu vận chuyển và chịu cước tàu biển, xác định tên cảng chỉ định cho người bán.

- Rủi ro chuyển giao :từ người bán qua người mua khi hàng đã được để dọc mạn tàu. Đây cũng là vấn đề vì hàng giao tới cảng thì không được mang đến ngay đến mạn tàu mà sắp xếp tại nơi lưu trữ (như bãi cont, kho hàng lẻ…), trong khoảng thời gian này nếu hàng hoá có phát sinh hư hỏng người bán sẽ chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, sử dụng FCA đối với người bán sẽ an toàn hơn.

- Bảo hiểm : không bắt buộc.

FOB (Free on Board): Giao hàng lên tàu

 

-Người bán : vận chuyển hàng tới nơi dọc mạn tàu chỉ định bởi người mua, chờ hàng xếp lên tàu. Người bán phải làm thủ tục xuất khẩu.

- Người mua : tìm hãng tàu vận chuyển và chịu cước tàu biển, xác định tên cảng chỉ định cho người bán.

- Rủi ro chuyển giao :từ người bán qua người mua khi hàng đã được xếp lên tàu.

- Bảo hiểm : không bắt buộc.

 

          Nhóm C: (Cost) chịu thêm các chi phí phát sinh sau điều kiện F

  • Nếu như FOB chỉ chịu trách nhiệm đến khi tàu nhổ neo (On Board) thì điều kiện C người bán sẽ chi trả thêm chi phí từ việc thuê tàu, đến việc chuyên chở và bốc hàng, cũng như bảo hiểm cho các rủi ro trong quá trình chuyên chở.

 CFR (Cost and Freight): Tiền hàng và cước phí

 

CFR = FOB + F (cước tàu biển)

-Người bán : tìm hãng tàu vận chuyển và chịu cước tàu biển, vận chuyển hàng tới nơi dọc mạn tàu, chờ hàng xếp lên tàu. Người bán phải làm thủ tục xuất khẩu.

- Người mua : làm thủ tục nhập khẩu , vận chuyển hàng từ cảng dỡ về nơi dỡ hàng.

- Rủi ro chuyển giao : giống FOB , khi hàng đã được xếp lên tàu.

- Bảo hiểm : không bắt buộc.

CIF (Cost-Insurance and Freight): Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí tàu:

 

CIF = CFR + I (bảo hiểm) = FOB + F (cước tàu biển) + I (bảo hiểm)

-Người bán :  tìm hãng tàu vận chuyển và chịu cước tàu biển và bảo hiểm, vận chuyển hàng tới nơi dọc mạn tàu, chờ hàng xếp lên tàu. Người bán phải làm thủ tục xuất khẩu.

- Người mua : làm thủ tục nhập khẩu , vận chuyển hàng từ cảng dỡ về nơi dỡ hàng.

- Rủi ro chuyển giao : khi hàng hoá được chất lên tàu

- Bảo hiểm : người bán mua bảo hiểm theo điều luật Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses

CPT (Carriage paid to): Cước phí trả tới

 

CPT= CFR + F

-Người bán tìm nhà vận chuyển và chịu cước phí, chất hàng lên phương tiện vận chuyển đã thuê giao đến nơi nhận hàng của người mua. Người bán phải làm thủ tục xuất khẩu.

- Người mua : làm thủ tục nhập khẩu , dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển của người bán dỡ về nơi dỡ hàng.

- Rủi ro chuyển giao : khi hàng hoá được chất lên phương tiện vẩn chuyển của người bán.

- Bảo hiểm : không bắt buộc

Nhóm D:(Deliver) Bàn giao hàng hoá sẽ diễn ra ở nước nhập khẩu.

DPU - Delivered at Place Unloaded- Giao hàng tại nơi xuống hàng:

 

 

- DPU (Delivered at Place Unloaded) thay thế cho nguyên tắc cũ DAT (Deliverd at Terminal)

- Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm đưa hàng về đến kho nhập khẩu đồng thời cũng không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải chở đến, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo quy tắc DPU.

- Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao địa điếm đã thỏa thuận và đã dỡ xuống.

DAP - Delivered at Place - Giao hàng tại nơi đến:

 

Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí cho đến khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến.

DDP - Delivered Duty Paid - Giao hàng đã thông quan nhập khẩu:

 

Giống điều kiện DAP nhưng người bán chịu thêm thêm nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, nộp các loại thuế liên quan đến thủ tục nhập khẩu.

 Nhóm E (Ex-)

EXW - Ex Works - Giao hàng tại xưởng:

 

  • Người bán : ít nghĩa vụ nhất trong các Incoterm, chỉ cần giao hàng tại xưởng, không phải chịu bất cứ trách nhiệm và chi phí nào về lô hàng; từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển, thủ tục Hải quan và thuế xuất khẩu...
  • Người mua : phải làm thủ tục Hải quan xuất khẩu/nhập khẩu và chịu tất cả các rủi ro và chi phí từ lúc lấy hàng tại nơi người bán đến nơi dỡ hàng cuối cùng.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng